top of page
WMO voorspellen

DAAT als implementatie-partij

Wij implementeren het WMO voorspelmodel voor gemeenten of ondersteunen daarbij. Dus wil je ondersteuning in je data-strategie, een koppeling met achterliggende systemen, een uitgebreider dashboard of een voor jullie passende data-set dan is een virtuele kop koffie zo gezet. Wij zijn data-nerds in de pure vorm en hebben een pragmatische insteek als het gaat om het brede spectrum van data. Dit doen we vanuit ons PSO30+ certificaat met invulling van jullie SROI (social return). Wij kunnen de ondersteuning bieden door onze ervaring met de programmeertaal R, bijvoorbeeld door het toevoegen van lokale data vanuit de gemeente zoals bevolkingsprognoses.

Daarbij zetten wij als DAAT mensen in hun kracht vanuit een werk-leertraject rondom data vanuit het onderdeel DAATLAB. Dit doen we in meerdere gemeenten vanuit sociale empathie waarbij we geloven in een inclusieve samenleving.

MicrosoftTeams-image (4)_edited.jpg

WMO uitgelegd:

WMO
De WMO is een Nederlandse wet gericht op een inclusievere samenleving. Hierin de is de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang geregeld.

Het model

Het model is een datatoepassing waarmee de gemeente de uitgaven op basis van de WMO de komende jaren nauwkeurig op wijkniveau kan voorspellen. Zo helpt het voorspelmodel bij het beheersen van de kosten en het aanbieden van de juiste zorg.

Stijgende kosten sociaal domein
Het WMO Voorspelmodel is een van de instrumenten die gemeenten kunnen helpen om grip te houden op de kosten in het sociaal domein. Die kosten zijn sinds de decentralisaties van 2015 sterk gestegen.


Data op wijkniveau
Het WMO Voorspelmodel gebruikt data die al beschikbaar zijn: bijvoorbeeld aantallen inwoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of aantallen ‘verweduwden’, inwoners van wie de partner overleden is. Dat gebeurt uitsluitend op wijkniveau, zodat de gegevens niet aan personen te relateren zijn.

Vervolg
De VNG heeft met een aantal gemeenten en het Kennispunt Twente het Haagse model sinds oktober 2019 geanalyseerd en geconcludeerd dat het met aanpassingen geschikt te maken moet zijn voor alle gemeenten. Met vijf ‘koplopergemeenten’ is het voorspelmodel in de daaropvolgende tijd doorontwikkeld. Na de lancering op 20 januari 2021 wordt er breeduit geïmplementeerd in ieder van de 352 gemeenten die willen aansluiten.

Sorry. Wij zijn verslaafd aan data.

Voor jullie willen we de mooiste, nieuwste, gaafste en datacentrische oplossingen ontwerpen en ontwikkelen.

Met data kun je alles en daarmee maken we voor jou: slimme data-oplossingen. Meestal in de vorm van rapportages en dashboards. Als data-experts ontdekken en analyseren we data om jouw organisatie te voorzien van stuurinformatie. Met onze eigen development teams (DevOps) bouwen we digitale informatiesystemen die door pragmatische consultants samen met jou opgezet zijn. Door een combinatie van business intelligence en data-analyse maken we jouw organisatie data-gedreven en onderscheidend. Jouw klantbehoefte staat daarin centraal en we geven je inzicht door samen te analyseren, te ontdekken en te pionieren.

Adrian Ariese

bottom of page