top of page
PSO 30+ banner.jpg

PSO 30+

Social return on investment

Onze organisatie

DAAT is een organisatie die vanuit sociale betrokkenheid werk-leertrajecten aanbiedt in het data-spectrum (vanuit DAATLAB). Daarnaast voeren we via DAAT opdrachten uit voor o.a. gemeenten en zorg-instellingen met invulling van hun SROI-verplichting. Hierbij hebben we een hart voor mensen en streven naar een inclusievere samenleving.

Wat is Social return (on Investment) of SROI?

Het toepassen van social return of SROI bij overheidsopdrachten (inkopen of aanbestedingen) is primair bedoeld om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden op werk en/of ontwikkelingsmogelijkheden. (Semi-) publieke opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies of  waterschappen vragen bij overheidsopdrachten aan hun leveranciers en opdrachtnemers om deze personen een (ontwikkel)kans te geven binnen de organisatie, zolang zij een overheidsopdracht uitvoeren.

 

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Voor de invulling van Social Return wordt gebruik gemaakt van de ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen´(PSO). Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen tegen een gegarandeerd goede kwaliteit. De PSO maakt gebruik van vier prestatieniveaus: van de status aspirant oplopend naar trede drie (de koplopers op het gebied van socialer ondernemen). Extra motivatie dus om als bedrijf te zorgen voor een kwalitatief goede invulling van SROI.

Wie behoren tot de doelgroep van Social Return?

Het gaat om mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gaat om mensen die vallen onder de Participatiewet en om degenen die gebruik maken van de WSW-, WGA-/WIA-/WAO-, Wajong- of NUG-regeling.

Organisatiedoelstellingen

Met de toepassing van social return zorgt u ervoor dat een investering, naast het 'gewone' rendement, een concrete sociale winst oplevert. Zo draagt inkopen en aanbesteden bij aan de realisatie van organisatiedoelstellingen en het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Belangrijke kaders bij de invulling van Social Return

  1. De invulling van social return is maatwerk.

  2. Social return activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook binnen de eigen bedrijfsvoering, of bij een onderaannemer of toeleverancier.

  3. Als opdrachtnemer blijft men hoofdverantwoordelijk voor het nakomen van social return.

  4. Men realiseert de social return verplichting binnen de looptijd van de opdracht.

 

Sociaal gezicht

Social Return is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en is bedoeld voor ondernemers die hun sociale hart willen laten spreken.       “Van verplichting naar werk verlichting!”

Hartverwarmend gesprek?

Wij geloven in een goede kennismaking met een kop koffie.

bottom of page