top of page

SmartR - ScaleUp dashboard

De opzet van het dashboard voelt al snel als je eigen kind. Ik ben dan ook bovenmatig betrokken geweest en heb DAAT van dichtbij als organisatie mee gemaakt. Onze keuze om lokaal in te kopen bij een sociaal gedreven organisatie heeft zich dubbel en dwars terugbetaald. En als een van onze klanten erom vraagt: "bij DAAT moet je zijn."

...de insteek

SmartR zit in het gestructureerde groei-programma: ScaleUp van Verne Harnish. ScaleUp Company is dé groeipartner voor leiders van scaleups. Door middel van meerdere groeiprogramma’s, tooling en het delen van ervaringen worden leiderschapteams gefaciliteerd om het volle potentieel te benutten van hun organisatie.

SmartR kiest voor een versteviging van dit groei-fundament door dashboarding in te zetten om meetbaar en gestructureerd te groeien.


SmartR is gespecialiseerd in het slimmer organiseren van woningcorporaties. In de kern is dat hun werk en dat doen ze op allerlei manieren. Van het opstellen van een meerjarig beleidsplan tot het implementeren van een geoptimaliseerd klantportaal. En van het analyseren en verbeteren van de klantreis tot periodiek beveiligingsonderhoud. Altijd met een grondige analyse en aandacht voor adoptie en beleving. SmartR is een no-nonsense organisatie. Ondanks de ambitieuze doelen gaan ze met humor en creativiteit bloedserieus te werk. Want in combinatie met lol en lef zetten zij transformaties in gang....projectgestuurd

Vanuit de wens om intern verder te professionaliseren en een volwaardige invulling te geven aan het ScaleUp programma, gebruiken ze een tweetal dashboards:

  • PSR dashboard; Een Project Status Report geeft SmartR krachtige inzage door voortgangsrapportages. Hierdoor worden projectleider en het management sneller en beter geïnformeerd over de status van de projecten.

  • Management dashboard; Binnen SmartR willen ze goed en duidelijk geïnformeerd worden en zeker niet verrast worden. De maatwerk-rapportages geven de benodigde informatie zodat helder is waar aandacht of bijsturing nodig is, voor het management.


...de opdracht.

Intern werden de projecten in het verleden echter niet altijd "langs de lat gelegd" en op de reguliere KPI's vergeleken. Hierdoor ontbrak een integraal beeld en was aansturing onnodig moeilijk. Vanuit het ScaleUp is het startpunt geweest om met DAAT in gesprek te gaan over de ontwikkeling van in eerste instantie een projecten-dashboard. Voor SmartR betekent dit dashboard een mogelijkheid om met eenieder het gesprek aan te gaan en de zaken af te pellen. Qua projecten, prioriteiten en voortgang.
...onze werkzaamheden

We zijn gestart met een brainstormsessie om de daadwerkelijke behoefte boven water te krijgen. Dit is gedaan met Tom Haarman (vanuit zijn MT-verantwoording) en de projectgroep van SmartR en de data-scientist vanuit DAAT. Een dergelijke sessie maakt het mogelijk om in korte tijd de daadwerkelijke vraag boven water te krijgen.

Daarna is het team gestart om te designen, bouwen en te testen in samenwerking met Tom. Deze sprints eindigden doorgaans met veel enthousiasme en energie waarbij er daadwerkelijk aantoonbare voortgang geboekt is.

De doorlooptijd is een zestal maanden geweest.


...vervolgstappen

DAAT heeft een systematiek opgezet om de projectleiders te bevragen en dit te verwerken in combinatie met de achterliggende databases. Daarnaast worden -naar de toekomst toe- andere (externe) bronnen gekoppeld, geschoond en gepresenteerd.

SmartR wil echter meer en dus zijn we al bezig met "een verdere fasering". De contouren van een geautomatiseerd systeem dat ook gebruikt gaat worden naar buiten toe om de voortgang in de projecten te laten zien.


... tops en flops

  • 👍 Energie en enthousiasme in het oppakken van de dashboarding.

  • 👍 Maatwerk geeft specifieke toepassingen en hoogwaardige toegevoegde waarde.

  • 👎 Meer communiceren en meer keuzes bieden aan SmartR als opdrachtgever.


...de laatste woorden

Tom Haarman is als MT-gedelegeerde de aanjager van dit project. Daarin heeft Tom met veel enthousiasme en voortvarendheid dit document is dan ook in samenwerking met haar tot stand gekomen. Tom heeft aangegeven dat ze de samenwerking als prettig en sociaal ervaren. DAAT als organisatie is daarin open en goed bereikbaar geweest. Niet alleen is de opzet van het dashboard heel goed, het beoogde doel om projecten inzichtelijk te maken is daarbij ruimschoots behaald. Naar de toekomst toe is er een vervolgtraject ingezet en gaan we kijken naar een verdieping om te vergelijken, leren en meer voorwaarts over de organisatie en de projecten te communiceren.


Tom Haarman

De opzet van het dashboard voelt al snel als je eigen kind. Ik ben dan ook bovenmatig betrokken geweest en heb DAAT van dichtbij als organisatie mee gemaakt. Onze keuze om lokaal in te kopen bij een sociaal gedreven organisatie heeft zich dubbel en dwars terugbetaald. En als een van onze klanten erom vraagt: "bij DAAT moet je zijn."

Tom Haarman - Businessconsultant / Manager Consultancy at SmartR B.V.


bottom of page