top of page

Gemeente Deventer - WMO Voorspelmodel

Lekker pragmatisch, kundig en met inzet van SROI als gemeente hadden we geen betere ondersteuning kunnen wensen.

...de insteek

De Gemeente Deventer is als koplopergemeente gevraagd door de VNG om in het landelijke WMO Voorspelmodel te participeren.


WMO - De WMO is een Nederlandse wet gericht op een inclusievere samenleving. Hierin de is de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang geregeld.


Het model - Het model is een datatoepassing waarmee de gemeente de uitgaven op basis van de WMO de komende jaren nauwkeurig op wijkniveau kan voorspellen. Zo helpt het voorspelmodel bij het beheersen van de kosten en het aanbieden van de juiste zorg.


Met een eigen data-afdeling en eerste ervaringen in de programmeertaal "R" wilde Deventer vooral insteken op haar eigen datasets en dus een lokale installatie.


Data interpretatie en visualisatie - R is een open-source programmeertaal die veel gebruikt bij dataverwerking en statistische toepassingen. Je kan er data mee interpreteren en visualiseren. Het is sterk object georiënteerd en kent daarnaast uitgebreide mogelijkheden om grafieken en afbeeldingen te creëren en is standaard in staat gecompliceerde lineaire algebra berekeningen uit te voeren.


Gemeenten en R - Het wordt veel gebruikt door gemeenten maar ook door Google en Facebook. Voor beginners is Python echter een stuk makkelijker om te leren dan R.


...de opdracht

Deploy een lokale omgeving en maak de gewenste koppeling met de verrijkte datasets vanuit de gemeente door gebruik te maken van R.
...onze werkzaamheden

DAAT heeft het deployment opgepakt door allereerst een lokale omgeving in te richten. Deze te beschrijven en uniform te maken. Daarna een koppeling te maken met de achterliggende systemen. Dit betrof met name een inrichting en koppeling naar de dataset van de Gemeente Deventer. Hiermee ontstond een verfijning van de landelijke CBS-data.

Deze lokale opzet en verrijkte database gaf nieuwe en verbeterde inzichten waarmee de gemeente Deventer een hogere mate van voorspelbaarheid realiseerde. Daarnaast bleef landelijk vergelijk mogelijk.


...en nu?

Het WMO Voorspelmodel is nu landelijk vrijgegeven. Daarin gaan meer gemeenten aansluiten. Naar verwachting is er de afgeleide wens om in de toekomst correlaties aan te tonen met andere databronnen en andere gemeenten. De gemeente Deventer heeft aangeven een wens te hebben om vanuit "data-storytelling" een meer op de data gerichte en vanuit causaliteit (oorzaak-gevolg redenatie) geadviseerd te worden door DAAT.


Lekker pragmatisch, kundig en met inzet van SROI als gemeente hadden we geen betere ondersteuning kunnen wensen.bottom of page