top of page
  • Foto van schrijverAdrian Ariese

Wat kan DAATLAB voor mij betekenen als werkgever?

"Als werkgever ben ik op zoek naar medewerkers die me verlichting geven binnen het data-team zonder dat ik risico loop op het gebied van inzetbaarheid, langdurige uitval of kwaliteit."

Met de huidige tekorten in de arbeidsmarkt op het gebied van data kunnen diverse doelgroepen verlichting bieden. Dit kan zonder noemenswaardige risico's omdat er regelingen zijn -veelal vanuit de overheid- die dit tegen gaan.Als je een een data-analist of engineer zoekt dan zoeken alle werkgevers hetzelfde schaap met de vijf poten. Velen vinden deze echter niet en dat is ook niet noodzakelijk. Achter deze "toppers" staat nog een andere grotere groep van breed inzetbare data-nerds die hun waarde hebben op de arbeidsmarkt.

Ik begrijp echter dat je met zo min mogelijk risico mensen wil inzetten. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn daarbij veelal niet de eerste keuze. Maar ik wil je hieronder toch uitleggen waarom je deze groep arbeidsparticipanten niet moet uitvlakken. Allereerst omdat iedereen zijn waarde heeft maar boven alles omdat de huidige arbeidsmarkt dwingt om creatief te kijken naar inzet van mensen uit de doelgroep. Natuurlijk met zo min mogelijk risico's, maar daar zijn genoeg mogelijkheden en oplossingen om deze risico's te mitigeren.


Zal ik de rol van DAATLAB toelichten?

Binnen DAAT hebben we DAATLAB als label waarmee we toekomstige werknemers opleiden in 4-7 maanden tot (administratief) data-analist vanuit de doelgroep. Dit zijn mensen met een arbeidsbeperking die veelal voortkomen uit de participatiewet, WSW, statushouderschap of daarop lijkend. Binnen de opleiding krijgen ze een leerwerktraject met als eindresultaat een volwaardig Curriculum met badges. Daarbij stromen ze uit naar functies binnen de IT op het gebied van "data". Dit doen we op meerdere plaatsen fysiek maar ook online in Nederland. Opdrachtgevers voor het traineeship zijn: gemeenten, RMT's, WSP's en het UWV.

Door de hoge mate van arbeidsparticipatie heeft DAAT een overkoepelend PSO30+ certificering waardoor alle bedrijfsactiviteiten geboekt mogen worden onder de Social Return verplichtingen die werkgevers in een aantal situaties hebben.Wat je als werkgever ervaart...

Toekomstige werkgevers ervaren echter in een aantal situaties toch weerstand om met deze doelgroep aan de slag te gaan. De redenen hiervoor zijn divers. Werkgevers zien de risico's op uitval en terugval. Ze worden geacht met meer aandacht en begeleiding aan de slag te gaan met deze trainees en hebben veelal deze tijd niet tot hun beschikking. Wellicht wordt niet dezelfde kwaliteit van werk geleverd en dan is er nog de vraag of dit al-met-al het team wel versterkt.

Dit is een terugkoppeling die wij regelmatig horen maar dit is ook de terugkoppeling die de eerder genoemde opdrachtgevers vanuit de overheid krijgen. Daarmee zijn er in de loop der jaren vele ondersteunende regelingen en (financiële) mogelijkheden ontstaan om deze bezwaren weg te nemen.

In mijn beleving vallen ze uiteen in een aantal categorieën. Ik wil ze graag stuk voor stuk doornemen om er context en een oplossingsrichting aan te geven.


Uitval en terugval

Ieder mens kan uitvallen maar ervaring leert dat de doelgroep vaker een terugval heeft en daardoor beperkt inzetbaar is. Voor een werkgever vormt dit een risico op het gebied van continuïteit en geeft het een financieel risico.

Laten we beginnen met het financiële risico. De overheid en gemeenten hebben meerdere regelingen die dit risico zelfs meer dan evenredig wegnemen. Denk daarbij aan een proefplaatsing, no-risk polis, loonkostensubsidie en aan andere regelingen die er in goed overleg met UWV en gemeenten te treffen zijn.

Met een uitvallende medewerker echter heb je als werkgever nog steeds een capaciteitsprobleem. En zeker in situaties met een deadline geeft dit druk op het overblijvende team. Dit capaciteitsprobleem kunnen we met een set van afspraken oplossen binnen de development-teams die DAAT heeft. In voorkomende gevallen bieden we "backup" voor deadlines en projecten.

Begeleiding

Medewerkers hebben altijd ondersteuning en begeleiding nodig en onze trainees iets meer. Dit geldt voor zowel de onboarding en binnen de daadwerkelijke operatie. Onze ervaring leert dat in de eerste maanden onze trainees meer ondersteuning nodig hebben. Ze moeten zacht landen en hebben in voorkomende gevallen additionele ondersteuning nodig om de werkomgeving, de tooling en hardskills onder de knie te krijgen. Als DAAT bieden we deze coaching-on-the-job en daarmee ontlasten we een organisatie voor deze tijdelijke ondersteuning. Vanuit de gemeentelijke ondersteuning blijft er ook de mogelijkheid om na plaatsing ondersteuning te ontvangen.

Kwaliteit

De kwaliteit van dienstverlening wil je -als organisatie- op een hoog niveau houden ondanks de krapte op de arbeidsmarkt ook al zet je onze trainees in. Binnen de IT gebeurt dit in hoge mate door de medewerkers die je in dienst hebt. Mits ingezet op het goede niveau (binnen de gedoceerde Microsoft Stack en andere data-tools) en met aandacht voor de mens, zijn onze trainees laagdrempelig inzetbaar. Ze zijn opgeleid met een certificaat en de bijbehorende badges. In die situaties dat een programmeertaal of -tool onvoldoende ontwikkeld is voor het niveau waarop jouw organisatie acteert, dan verzorgen wij dit door jobcoaching binnen de onboarding.


Team samenstelling

Het eerder genoemde schaap met de vijf poten is slechts schaars beschikbaar. Onze trainees zijn daarop een mooie aanvulling omdat de groei van je organisatie af laten hangen van die enkeling dan ook niet verstandig is. Steeds meer organisaties zetten daarom een vorm van job-carving in om de werkzaamheden te verdelen over meerdere personen en competentie-niveau's. Het opdelen van back-end en front-end of senior en junior -binnen je data-team- is daarbij een eerste vorm van specialisering waarbij je met minder brede kennis toch een gezamenlijk project kunt opleveren op hoog niveau. Trainees zijn daarin ondersteunend door bijvoorbeeld specifieke werkzaamheden zoals het optimaliseren van de dataset op te pakken. De leidende data-scientist is projectverantwoordelijk en zet de diverse taken uit binnen zijn of haar team om te komen tot een hoogwaardig en gezamenlijk eindresultaat.Van verplichting naar verlichting

Als werkgever kun je trainees dus goed inzetten binnen jouw datagedreven doelstellingen mits je bovenstaande punten regelt. Daarmee verlicht je de krapte op de arbeidsmarkt, verklein je de risico's die personeel met zich meebrengt en houd je het kwaliteitsniveau binnen jouw organisatie op peil. Wel is het goed om de risico-afweging vooraf te maken en met de diverse belanghebbenden in gesprek te gaan. In hoofdzaak zijn dit de gemeenten, UWV, DAAT als ondersteunende partij en natuurlijk de trainee zelf. Als laatste bereiken we door de inzet van deze doelgroep dat we de Social Return voor jouw organisatie invullen. Een mooie kers op de taart dus.

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page