top of page
  • Foto van schrijverAdrian Ariese

Waarom capaciteitsmanagement in de zorg steeds noodzakelijker wordt?

Capaciteitsmanagement in de zorg is steeds belangrijker geworden omdat de complexiteit van de capaciteitsvraagstukken steeds toeneemt. Organisaties in de zorgsector moeten slimmer plannen om deze uitdagingen het hoofd te bieden en hiervoor is de juiste toepassing van informatietechnologie essentieel. Door vanuit de aanwezige data een goed beeld te vormen van de zorgbehoefte, kunnen de huidige behoeften in kaart worden gebracht en kan er maatwerk zorgaanbod worden gerealiseerd, wat leidt tot een gezonde bedrijfsvoering met een passende capaciteitsplanning en betere zorgkwaliteit.


Samenbrengen van kennis en data

Het combineren van inzichten uit verschillende systemen en het succesvol benutten van deze mogelijkheden kan leiden tot zorg van hogere kwaliteit. Daarnaast is Evidence Based Practice belangrijk bij capaciteitsplanning, omdat het helpt om de kennis uit wetenschappelijk onderzoek op de juiste manier te combineren met de behoeften van de doelgroep en de opleiding, praktijkkennis en ervaring van professionals. Digitalisering zal in de toekomst een steeds grotere rol spelen in capaciteitsplanning, door sneller en slimmer de zorgbehoefte in kaart te brengen.


Zorginnovatie en capaciteitsplanning

Het Salesforce for Healthcare platform kan bijvoorbeeld helpen bij het verbinden van (video)gesprekken, consults, zorgpad-begeleiding, processen en patiëntgegevens. DAAT is de partner om samen te bepalen welke software een zorgorganisatie nodig heeft voor de zorginnovatie en capaciteitsplanning van de toekomst. Als specialist in automatisering, digitalisering en analytics & BI in de zorg, kan DAAT helpen bij het oplossen van complexe capaciteitsvraagstukken.


EBP "to the rescue"

Evidence-based practice (EBP) is een methodiek waarbij wordt gehandeld op basis van de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid van een aanpak of methode. EBP beperkt zich niet alleen tot wetenschappelijk onderzoek, maar kijkt ook naar ervaringen van experts en beroepsbeoefenaars en gebruikers. Onderzoek is een belangrijke bron van kennis, maar het is ook belangrijk om te kijken naar andere bronnen van informatie, zoals ervaringen van experts en gebruikers. Het raadplegen van meerdere bronnen is essentieel om evidence-based handelen te baseren. Vooral meer diversiteit in onderzoek is nodig om ervoor te zorgen dat het evidence-based handelen gebaseerd is op het beste dat we weten.
Weten wat werkt als voorbeeld - TZA

"Weten wat werkt" is een beoordelingssysteem (ontwikkeld door TZA, DHC en Vilans) bestaande uit drie methoden om de effectiviteit van een product te evalueren. De eerste is een pre-scan waarmee men een product grondig kan evalueren voordat men het gaat testen, met inbegrip van objectieve informatie, eventuele risico's, de impact op andere afdelingen en de benodigde vaardigheden. De tweede stap is een review waarin zorgprofessionals en patiënten de technologie beoordelen op basis van effectiviteit en gebruiksgemak. De derde stap is de meerwaardetoets, waarmee de waarde van de toepassing wordt geëvalueerd en de kosten en baten worden inzichtelijk gemaakt. In onze ogen een mooi initiatief om innovatie en effect in de zorg bij elkaar te brengen.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page