top of page
  • Foto van schrijverAdrian Ariese

De UWV-cijfers van Q3-2021

Bijgewerkt op: 7 feb. 2022

Deze week zijn de cijfers uitgekomen van het derde kwartaal van 2021 voor wat betreft het UWV vanuit hun dashboard.

Mocht je nu schrikken...ik wil er geen zware kost van maken maar uiteindelijk is het wel mijn werk om hier chocola van te maken en de vooruitzichten in een oplossend perspectief te plaatsen. We hebben immers niks aan doemdenken maar zullen ook moeten kijken naar de mogelijkheden die er wel zijn.Meer weten?

Laten we beginnen met te benoemen dat u het goed heeft gelezen. Het gaat inderdaad over de vrijgave van cijfers die inmiddels bijna vier maanden oud zijn (voor de statistisch ingestelden zelfs tussen de 7 en 4 maanden oud). Het UWV heeft moeite om deze cijfers realtime te presenteren. Daar zijn diverse oorzaken voor te noemen die verder gaan dan de scope van dit artikel en het is ook niet aan mij om hier de oplossing te beschrijven. Jammer is het wel. Des te korter op de bal, des te beter het spel en dat geldt ook voor dergelijke informatie met alle oorzaak en gevolg scenario's van dien. En sorry: als data-nerd kon ik dit niet laten :).

En daarmee wil ik een aantal kenmerkende dingen eruit halen om vanuit die constatering inzicht te geven en mogelijke scenario's te schetsen in dit complexe veld van werk zoeken, vinden en werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking.


Wat zeggen de UWV-cijfer Q3-2021?

Allereerst zien we dat er minder werkzoekenden zijn. Met name de categorie "zonder werk op dit moment" (er is namelijk ook een categorie werkzoekenden met werk). Dus minder werkeloosheid. Mooi! Daarnaast constateer ik dat we binnen de banenafspraak een constant stijgende lijn te pakken met name ronde de banengroei hebben. En daar doen we het allemaal voor toch? Wederom mooi! Op die groei stond echter een doelstelling van 80.000 banen (voor geheel 2021). Met nog een kwartaal voor de boeg zien we dus een onhaalbare inhaalslag in Q4 van bijna 10.000 banen. En daarnaast zie je als werkgever dus een toenemende krapte. Immers jouw doelstellingen staan onder druk door veel vacatures, weinig aanbod. Het lijkt de huizenmarkt wel.

Zoals hierboven al aangegeven ben ik liever iemand die bijdraagt dan kritiek levert. Dus die kant wil ik jullie vanuit mijn perspectief laten zien. De overheid heeft immers nobele doelstellingen met de banenafspraak. Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak extra begeleiding nodig of een aangepaste werkplek. Bijvoorbeeld omdat zij een geestelijke of een lichamelijke beperking hebben. Daarom vinden zij lastiger een baan. En komen ze vaak in een sociale werkplaats terecht. Maar laten we eerlijk zijn met krapte op de markt in specifieke beroepen en steeds minder werkzoekenden gaan we met oud denken deze nieuwe uitdaging niet oplossen. Een andere indeling van werk, (om)scholing of begeleiding naar werk en gewoonweg wat meer arbeidsflexibiliteit zijn nu juist de stappen die voor werkgevers en de mensen uit het doelgroepregister het verschil kunnen maken.


Mag ik dit toelichten?

We hebben van vele functies een eenheidsworst gemaakt. De functieomschrijving is breed getrokken en dat kan handig zijn of fijn. Maar de leraar die de klas moet opruimen, voorraden moet aanvullen etcetera, heeft hier niet voor geleerd, is er wellicht te duur voor en vindt het zelfs niet leuk. Thuis immers heeft dezelfde leraar er -om die reden- voor gekozen om dit uit te besteden. Kortom functiescheiding heeft ook vele voordelen. In het licht van de banenafspraak betekent dit dat we functies kunnen vernauwen, expertise daar vandaan halen "indien nodig" en dus ook mensen in hun kracht zetten vanuit de participatiewet of de Wsw. We kijken dan naar de inzetbaarheid in plaats van naar de beperking. Werkplein Twente heeft hierop een specifieke zienswijze (zie: https://youtu.be/0D2_2ZJQLe4)


Zo ook in onze wereld van data. Een consultant zal met de dataset aan de slag moeten om een hypothese (proeftuintje) via de data aannemelijk te maken. Jammer. De consultant vind wroeten in de data niet leuk, is er te duur voor en gaat dus bochten afsnijden om toch tot een resultaat te komen. Een consultant zijn, is echter een ander vak dan een backend developer, een UX-designer of een data-analist. Een mooiere en betere oplossing zou zijn om de functie op te delen en ieders expertise en arbeidsvermogen maximaal te benutten. Maar ook in de data is er toch krapte? Inderdaad. Maar een goede data-analist of developer kan prima binnen de banenafspraak vallen. In ons werk-leertraject stromen ieder half jaar rond de 50 waardevolle trainées "de data in". Met al hun energie en competenties vullen ze de quotumregeling binnen de banenafspraak in. En verlichten de druk op de arbeidsmarkt.


Anders kijken, invullen en samenwerken

Veel partijen zijn bezig binnen de keten. Binnen het regionaal Werkbedrijf werken gemeenten samen met UWV, werkgevers, vakbonden en scholen uit een arbeidsmarktregio. Deze partijen maken samen afspraken over de begeleiding van mensen met een beperking naar een baan. Als DAATLAB hebben we een werkleer traject rondom het brede spectrum van data. We stromen trainées uit naar de overheid, zorg en organisaties met een Social Return gedreven insteek. We ondersteunen vanuit DAAT om duurzame plaatsingen te creëren en geloven in een inclusieve samenleving.


Daarbij geloof ik dat we de banenafspraak in combinatie met de schaarste op de markt alleen kunnen oplossen door anders te kijken naar werk, een meer op competenties ingestoken invulling aan werk toe te kennen en samenwerking buiten de kaders te bewerkstelligen. 

Over DAAT:

Onze missie is het optimaliseren van de informatievoorziening van organisaties zodat deze kunnen excelleren in hun vakgebied. Dit doen wij door het kwalitatief verzamelen, structureren en visualiseren van data.

Wij staan voor hoge maatschappelijke betrokkenheid, mede door het opleiden en inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Digitaal de innovatie binnen een organisatie of sector opzoeken en dit vertalen naar concrete digitale oplossingen daar ligt Adrians passie....als digitale gangmaker bij DAAT en DAATLAB.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page