top of page
 • Foto van schrijverAdrian Ariese

Systeem-integraties en data-koppelingen

Het zal je niet verbazen dat we binnen DAAT vaak ondernemers en organisaties spreken die willen starten met data. Vaak hebben ze wat eerste ideeën en staan ervoor open om te beginnen met het ontginnen en onderzoeken van hun bedrijfsdata.

Ook al zijn dit de organisaties die dus daadwerkelijk willen dan zie ik al snel twijfel ontstaan. Hoe kom je immers bij de data? Veelal verspreid over de diverse achterliggende systemen. Soms zelfs "goed verstopt" door de leverancier van het ERP-, CRM- of boekhoudsysteem. Dit geldt voor zowel on-premise systemen en SaaS modellen.


I have a data dream...

Is onze data wel goed bereikbaar? Vergt dit niet veel afstemming met de IT-leveranciers en systemen? Dit is vaak het begin van een reeks vragen die me in dergelijke situaties gesteld worden. Enerzijds omdat datagedreven organisaties een onderzoekende houding aannemen. Anderzijds ook om in te schatten hoe groot de uitdaging is en wat de daarmee gepaard gaande kosten zijn.

Meestal lukt het me om snel de rust terug te brengen. Koppelingen en integraties met achterliggende systemen zijn onontbeerlijk maar niet extreem moeilijk. Er ligt echter nog een vraag voor. Welke data heb je minimaal nodig om een eerste verkenning te doen? Vaak geldt ook voor achterliggende data de 80/20 regel van Pareto. Je hebt niet alle informatie nodig om te starten. En daarnaast zit het overgrote deel van je data -die ingaat op het door jou gekozen aandachtsgebied- in één systeem met veelal één globale database. Zit je uitdaging in klantcontact, dan is CRM vaak afdoende. Heb je vragen rondom liquiditeit dan is je boekhoudomgeving veelal toereikend. En zo zijn er nog vele uitdagingen en systemen te bedenken. Maar begin klein en bouw uit naar eigen wens.Integraties en koppelingen

Het koppelen van dergelijke systemen zodat je met de data correlaties kunt vinden is dan wel direct nodig.

Nu hebben we binnen DAAT dit vaker gedaan dus mag je verwachten dat we op vele terreinen de reguliere integraties al eerder gemaakt hebben. Daarnaast zijn de koppelvlakken of API's (Application Programming Interface) tegenwoordig goed gebouwd en gedocumenteerd, dus wij gaan veelal uit van standaard daar waar mogelijk en maatwerk daar waar nodig.


Het lukraak koppelen van systemen en daaruit de data halen is wat ons betreft niet de beste manier van datagedreven werken. Koppelingen moet je onderhouden en dit vergt aandacht, tijd en geld. Om die reden gaan we dan ook terug naar de oorspronkelijke vraag en kijken wat er daadwerkelijk voor nodig is om dit mogelijk te maken. We doen dit aan de hand van een gestructureerde uitvraag in een aantal stappen. Deze stappen variëren van een paar uur tot een paar dagen. Maar hieronder een globale opbouw.

 • Intake & brainstormsessie

  • wat wil je bereiken?

  • hoe verloopt het ideale pad (de "happy flow")?

  • welke data is daarvoor nodig?

  • etc.

 • Uitwerking & architectuur

  • hoe ziet het complete plaatje er technisch uit?

  • wat moet er gebouwd worden en wat is er al?

  • wat zijn de geschatte uren en kosten?

 • Bouw & realisatie in een aantal sprints


Maar ik wil meer....

Natuurlijk snappen wij dat als je de smaak te pakken hebt dat je door wil. Je wilt inzage in liquiditeit, gekoppeld aan projecten en een voorraadplanning. Daarmee word je architectuur complexer en ga je meer systemen koppelen. Onderlinge afhankelijkheid neemt daarbij tussen systemen en de benodigde koppelingen toe. Niet perse moeilijker of onoverkomelijk maar je zult er wel rekening mee moeten houden. Tijdens de eerder genoemde brainstormsessie blijven we daarom altijd wat langer dromen en denken we mee na de initiële vraag. Daarbij koppelen (let op: mooie woordspeling) we jullie domeinkennis aan onze expertise op het gebied van systeemintegraties.
bottom of page