top of page
  • Foto van schrijverAdrian Ariese

Een centrale brokerlaag binnen de keten voor gemeenten en zorg

Een "any to any" koppeling, tweeweg en veilig distribueren van data in een keten, zoals in de zorg of bij gemeenten, kan een centrale brokerlaag vereisen. Deze broker zou vanuit de sector breed aangestuurd en gefinancierd moeten worden, omdat het geen verdienmodel heeft en alleen de transportfunctie vervult van A naar B en terug. De voordelen hiervan -binnen de keten- zijn lagere administratieve belasting en kosten, het op ieder moment voldoen aan verplichtingen en de mogelijkheid om de data te laten liggen bij de bron. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het gebruik van een standaardisatie van dataformaat en het gebruik van encryptie. Door deze centrale broker kunnen verschillende organisaties binnen eenzelfde keten veilig met elkaar communiceren en data uitwisselen, waardoor bijvoorbeeld de verslaglegging primair verbeterd wordt en daarmee indirect ook dienstverlening.


Architectuur aspecten

Om een succesvolle "any to any" koppeling, tweeweg en veilig distributie van data in een keten te maken, is een gedegen architectuur vereist. Hieronder beschrijf ik enkele belangrijke aspecten die hierbij een rol spelen:

Identiteit en toegangscontrole: Een belangrijk aspect van de architectuur is een sterk identiteits- en toegangscontrolesysteem. Dit zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde partijen toegang hebben tot de data. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door middel van Single Sign-On (SSO) en toegangsbeheer op basis van rollen.


Dataopslag en beveiliging: De data die wordt uitgewisseld, moet op een veilige manier opgeslagen worden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door gebruik te maken van encryptie en de opslag van de data in een beveiligde omgeving.


Data-integratie: Er moet een manier zijn om de data van verschillende bronnen te integreren, zodat deze in een consistent formaat aangeboden kan worden aan de verschillende partijen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door gebruik te maken van standaardisatie van dataformaat en standaardisatie van datamodellen.


Data-governance: Er moet een manier zijn om de data te beheren en te bewaken, zodat de kwaliteit van de data gewaarborgd blijft en verplichtingen op het gebied van privacy en beveiliging kunnen worden nageleefd.


Scalability: De architectuur moet schaalbaar zijn, zodat het systeem kan groeien met de groei van de data en het aantal partijen die ermee werken.


Monitoring: Er moet een manier zijn om het systeem te monitoren, zodat problemen snel opgemerkt kunnen worden en oplossingen snel geïmplementeerd kunnen worden.


API's: Een centrale brokerlaag kan een API-laag bevatten, waardoor de communicatie tussen partijen kan plaatsvinden via API's. Dit zorgt voor een flexibele manier van communiceren en maakt het makkelijker om nieuwe partijen aan te sluiten op het systeem.Brokerlaag in de architectuur

Door deze architectuur te implementeren, kan een "any to any" koppeling, tweeweg en veilig distributie van data in een keten gerealiseerd worden. Dit kan bijdragen aan verbetering van de patiëntenzorg en efficiënt

De brokerlaag is een centrale laag die data uitwisseling tussen verschillende partijen mogelijk maakt. Deze laag is verantwoordelijk voor de transportfunctie van data van An naar B en terug. De brokerlaag zorgt ervoor dat de data op een veilige manier wordt verzonden en ontvangen, en dat de data in een consistent formaat wordt aangeboden.


Geen verdienmodel

De brokerlaag heeft geen verdienmodel omdat deze als een soort "neutraliteitsfiguur" fungeert, en geen eigenaar is van de data die wordt uitgewisseld. Het doel van de brokerlaag is om een efficiënte en veilige data-uitwisseling te faciliteren, in plaats van om winst te genereren uit de data-uitwisseling.

Omdat de brokerlaag een cruciale rol speelt in de data-uitwisseling, is het belangrijk dat deze laag vanuit de sector breed aangestuurd en gefinancierd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van subsidie of een publiek-private samenwerking. Dit zorgt ervoor dat de brokerlaag onafhankelijk is en geen belangen heeft bij de data-uitwisseling.

Het ontbreken van een verdienmodel in de brokerlaag kan echter wel een uitdaging zijn bij de financiering van de brokerlaag. Er zullen andere manieren gevonden moeten worden om de kosten van de brokerlaag te dekken, zoals bijvoorbeeld door middel van subsidies of een publiek-private samenwerking. Het is daarom belangrijk om een duurzame financieringsstrategie te ontwikkelen voor de brokerlaag.
Financiering van de brokerlaag

Er zijn verschillende manieren waarop centrale organen, zoals gemeenten en organisaties binnen de zorg, een brokerlaag kunnen inrichten:

  1. Subsidie: Centrale organen kunnen subsidies verstrekken aan de organisatie die de brokerlaag gaat beheren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een openbare aanbesteding waarbij de organisatie met de beste propositie de subsidie krijgt.

  2. Publiek-private samenwerking: Centrale organen kunnen samenwerken met een private partij om de brokerlaag te ontwikkelen en te beheren. De private partij kan bijvoorbeeld de technologie en expertise leveren, terwijl de centrale overheid de financiering verzorgt.

  3. Wet- en regelgeving: Centrale organen kunnen wet- en regelgeving opstellen die de inrichting van een brokerlaag verplicht stelt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een verplichting voor zorgpartijen om deel te nemen aan de brokerlaag, of door een verplichting voor gemeenten om data te delen via de brokerlaag.

  4. Financiering: Centrale organen kunnen de financiering regelen via bijvoorbeeld belastingen. Het is belangrijk om een duurzame financieringsstrategie te ontwikkelen voor de brokerlaag, zodat het geen last voor de gebruikers wordt.

  5. Governance: Centrale organen kunnen een governancestructuur opzetten voor de brokerlaag. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een raad van bestuur waarin vertegenwoordigers van de verschillende partijen zitting hebben.

  6. Beveiliging: Centrale organen kunnen wet- en regelgeving opstellen voor de beveiliging van de data die via de brokerlaag wordt verstuurd en ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een verplichting voor gebruikers om de data te encrypteren.

  7. Monitoring: Centrale organen kunnen een monitoring systeem opstellen om de functionaliteit van de brokerlaag te controleren en problemen op te sporen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de inrichting van een brokerlaag een complex proces is en dat er rekening gehouden moet worden met verschillende aspecten, zoals technologie, wet- en regelgeving, financiering en governance. Centrale organen zullen samen met de betrokken partijen moeten werken aan de inrichting en ontwikkeling van de brokerlaag.
68 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page