top of page
Pragmatische advisering

"Consultancy, Interim ondersteuning of een designsprint"

Soms heb je eenvoudigweg niet de tijd, de capaciteit of de expertise om datagedreven te gaan werken. Tijdelijke ondersteuning kan dan een welkome invulling zijn om met goede kaders pragmatisch aan de slag te gaan.

Een specifiek project, een proeftuintje om uit te werken of een meer op procesmatige gronden ingestoken  aanpak. Wij hebben data-expertise in huis om met je mee te denken en in dergelijke processen te ondersteunen. 


 

Pragmatisch ingestoken - Only interim

Wij geloven er niet in dat we jullie werk kunnen of willen doen. Het onderscheidende vermogen van jouw organisatie wordt bepaald door de mensen, de passie en de strategie. Maar we geloven er ook in dat we jullie fundamenteel kunnen ondersteunen op data-projecten. Niet voor de lange termijn. maar "interim". Dus erin en eruit op afgesproken condities. We doen dit op een drietal manieren:

- Consultancy; Vanuit de rol van externe consultant helpen we het bestaande management om een beslissing te nemen door het aanreiken van advies en ervaring rondom data en processen. Dit kan een nieuw idee of marktbenadering zijn maar ook een platform dat gebouwd moet worden voorafgegaan door een inventarisatie en haalbaarheidsscan vanuit data perspectief.

- Interim; Een afgebakend project of een op te starten unit. Wij bieden de expertise om op te starten en dragen de werkzaamheden over. On-time en binnen scope.

- Designsprint; Creatief de mogelijkheden opzoeken en dit uitwerken in een actiematig ingestoken plan om te komen tot de oplevering van een dashboard, cockpit, rapportage, storytelling of compleet platform. Dat is supermooi om te doen maar daar gaat dan wel een "pick-your-brain" sessie aan vooraf. Hierdoor gebruiken we jullie creativiteit en expertise om dit te combineren met onze datagedreven insteek.

 

In alle drie de vormen zijn we praktisch en doelmatig. We willen in korte tijd ondersteunen om jullie onderscheidende vermogen vanuit de data te maximaliseren. Dus we gaan versnellen, verhogen of verlagen maar hoe dan ook  Mission Critical ingestoken op jouw bestaansrecht als organisatie.

 

 

 

 

Een tipje van de sluier?

Zoals gezegd we zijn er maar kort en starten veelal met inventariseren. Daarna kijken we dan al snel naar een eerste set van data. We doen daarbij aan visuele story-telling en pakken onze famueze drietraps raket:

Analyseer

We beginnen met een analysefase waarin we alles zoveel mogelijk in kaart brengen om een beeld te krijgen. Daarbij zie je dan eventuele pijnpunten, bottle-necks en mogelijkheden om te verbeteren. In het analyseproces ga je diepgaand in op de diverse fases, gebruikte bronnen en daarmee maak je een integraal beeld van de klantreis of de geschetste uitdaging. Alleen als je naar het gehele speelveld kijkt, kun je ontdekken waar de toegevoegde waarde ligt.

Visualiseer

Na de analyse gaan we dit verder uitdiepen en voor jouw organisatie inzichtelijk maken. We zijn meestal visueel ingesteld en de klantreis maak je dan ook visueel met een "persona" en de potentie wordt verduidelijkt met andere ondersteunende visualisaties die je nodig hebt om de impact momenten boven water te krijgen. Je creëert als het ware inzichten om duidelijk intern te communiceren en dus veranderingen in gang te zetten.

Optimaliseer

Als je een duidelijk beeld hebt na een grondige analyse dan zul je met jouw organisatie aan de slag moeten om de verbeterpunten aan te pakken. In onze beleving is dit een uitermate specifiek en nooit eindigend proces van Plan, Do, Check en Act (PDCA). Boven alles is het een mooi proces. Je bouwt aan een betere dienstverlening of je automatiseert je processen zodat het sneller gaat. Allemaal zaken die je weer terug kunt zien in de data en je vervolgstappen op kunt zetten.

 

Zet je ons dan aan-en-uit?

Nee we gaan niet starten, opleveren en zijn dan weer weg. In de tussentijd vragen we echter actieve bemoeienis van jullie zijde. We hebben tussentijdse meetings met story-telling en evaluaties. 

Na het project ben je vrij om keuzes te maken. Als we daar nog een rol in kunnen hebben. Graag! Maar anders zijn we ook tevreden. Jullie pragmatische handvatten. Wij een ervaring rijker.

handjes design.jpg
design-sprint-sketch-day.jpeg

De strategische designsessie

Onze insteek
De meeste energie komt vrij in een procesgestuurde brainstorm waarin jullie en onze expertise bij elkaar komt.
Daarin hebben we meerdere vormen om één- of meerdaagse sessies te leiden vanuit een pragmatische en datagedreven insteek. Dus als jullie een idee, aanpak of nieuwe marktbenadering hebben die we bij de kop kunnen pakken dan gieten we dat in een passende brainstorm vorm.


Onze aanpak
Als data-nerds kiezen we altijd voor een gestructureerde en procesmatige aanpak. Daarin kun je groots en integraal denken maar je kunt ook klein en effectief beginnen. Daarmee drijven we op onze ervaring, gebruiken hetgeen al eerder uitgevonden is en focussen op jouw expertise en wensen . Kortom we doen een strategische designsessie of een MIssion Critical Data (MCD) sessie. De eerste duurt een aantal dagen en de MCD een ochtend.
We inventariseren allereerst en gaan dan verder met de uitwerking. Uiteindelijk presenteren we actiematig naar jullie de uitkomsten.


En jouw rol?
Het is een intensief traject waarbij we je vragen om samen met ons kort op de bal te spelen. Dus hebben we een vraag dan willen we snel antwoord. Hebben we een vraag over jouw werkveld dan graag uitgebreid antwoorden En voor de rest vragen we je om energiek en actief deel te nemen. Wij vinden het altijd fantastische trajecten maar dan wel graag vanuit een team-gedachte. 

De voordelen:

Iconen Website Visual.png

Snelle toetsing

Niet alles hoeft te beginnen met een volledig uitgewerkt plan. Iedere reis begint met een eerste stap en zo is het ook met jouw proeftuintje. Vaak weet je pas wat je echt wil als je in het proces zit van keuzes maken.

Snel meters maken

Wanneer je onwennig bent in de wereld van data dan wil je voorzichtig beginnen en het proces, de uitkomst en de meerwaarde goed onderzoeken.

 

Onder begeleiding van een consultant of interimmer kun je al snel de voordelen zien.

Mooi toch?

 

Iconen Website_ centrale data.png
Iconen Website SROI.png

Starten met datagedreven werken

Soms wil je eerst gewoonweg iets gebruiken om te bepalen of het voor jou werkt en daadwerkelijk onderscheidend vermogen geeft in jouw organisatie. Mensen daarop aannemen of intern aanwijzen is dan niet altijd een handige keuze. Tijdelijk voorzien worden met relevante expertise is dan zo gek nog niet.

Een duurzame en gezonde reeënpopulatie

Na een tweetal sessies werd aan ons het dashboard gepresenteerd. Onze allesomvattende excel-sheet werd getoond in meerdere pagina's. Overzichtelijk, informatief en snel.

 

Méér dan we verwacht hadden.

Vereniging het Ree

bottom of page